JAVNI POZIV ZA OSPOSOBLJAVANJE

U prilogu su dokumenti za prijavu na program osposobljavanja za obavljanje poslova: voćar(ka), proizvođač(ica) i prerađivač(ica) voća, vinogradar(ka), vinar(ka) te cvjećar(ka), aranžer(ka) cvjetnih instalacija i prostora. Ovo osposobljavanje provodi Gospodarska…

Plan prijema na SOR 2016.

U privitku: plan prijema tablica Plan prijema na SOR 2016 - izmjena i dopuna plan prijema tablica, izmjena