I. izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu

Temeljem čl. 28. st.1 ZJN 2016 i čl. 45. Statuta Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/09, 11/10, 5/13 i 7/17) Općinski načelnik Općine Selnica, dana 14. veljače 2018. godine…

PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU

Temeljem članka 28. ZJN 2016 i članka 45. Statuta Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/09, 11/10, 5/13 i 7/17) općinski načelnik dana 15. siječnja 2018. godine donosi: Plan…

Akti i zapisnik s 5. sjednice Općinskog vijeća

IZVOD IZ ZAPISNIKA 5. SOV Odluka o povjeravanju poslova zimske službe Pravilnik o dodjeli stipendija NOVO Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite_Selnica Analiza sustava civilne zaštite 2017. Godišnji Plan razvoja…

4. sjednica Općinskog vijeća

IZVOD IZ ZAPISNIKA 4. SOV Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Selnica za 2018. godinu Odluka o izradi Programa zaštite divljači na području Općine Selnica Odluka o…

Najava 4. sjednice OV Općine Selnica

Poziv 4. sjednica Općinskog vijeća.docx - 15.12.2017   Odluka o sukcesivnom pokriću planiranog manjka u Proračunu Općine Selnica iz prethodnog razdoblja Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na podrucju…