JAVNI POZIV ZA OSPOSOBLJAVANJE

U prilogu su dokumenti za prijavu na program osposobljavanja za obavljanje poslova: voćar(ka), proizvođač(ica) i prerađivač(ica) voća, vinogradar(ka), vinar(ka) te cvjećar(ka), aranžer(ka) cvjetnih instalacija i prostora. Ovo osposobljavanje provodi Gospodarska…

Strategija razvoja

1. Izmjene i dopune Strategije razvoja Općine Selnica 2015.-2020. godine