Obavijest Mjesnim odborima s područja Općine Selnica

Temeljem Statuta Općine Selnica  („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/09, 11/10 i 5/13), glava X. MJESNA SAMOUPRAVA, od članka 61. do članka 78., općinski načelnik Općine Selnica predlaže sljedeći raspored…

Lokalni izbori 2017. – KONAČNI REZULTATI

Konačni rezultati - načelnik Konačni rezultat - općinsko vijeće Konačni rezultati - VMO BUKOVEC Konačni rezultati - VMO DONJI KONCOVČAK Konačni rezultati - VMO MERHATOVEC Konačni rezultati - VMO PLEŠIVICA…

Lokalni izbori 2017. – Objava rezultata

Rezultati - načelnik Rezultati - općinsko vijeće MO BUKOVEC MO DONJI KONCOVČAK MO MERHATOVEC MO PLEŠIVICA MO PRAPORČAN MO SELNICA MO ZAVEŠČAK MO ZEBANEC