Financijski izvještaji 01.01.2016. do 31.12.2016.

Općina Selnica - Financijski izvještaji 1.1.-31.12.2016. Općina Selnica - Konsolidirani financijski izvještaji 1.1.-31.12.2016. Bilješke uz financijske izvještaje 31.12.2016.

25. sjednica Općinskog vijeća, 22.12.2016.

ZAPISNIK SA 25. SJEDNICE OV-a od 22.12.2016. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture za 2016. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Selnica za…

Dugo očekivani asfalt u Bukovcu

Godinama su žitelji Bukovca imali velikih problema sa jednim dijelom svojih makadamskih, neasfaltiranih lokalnih prometnica punih rupa i prašina. Dovodilo je to do velikog nezadovoljstva mještana, pa su tako 2011.…