27. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SELNICA – 24.03.2017.

 

ZAPISNIK SA 27. SJEDNICE OV-a od 24.03.2017

1. izmjene i dopune plana razvojnih programa

1. izmjene i dopune Proračuna Općine Selnica za 2017. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Selnica za 2016. godinu

Izvjesce o izvrsenju Programa javnih potreba u socijalnoj zastiti Opcine Selnica za 2016. godinu

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi.2016.

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu OS-a za 2016.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja kom.infrastrukture za 2016.

Izvršenje plana razvojnih programa 31.12.2016.

Obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvrš.proračuna Općine Selnica za 2016.

Odluka o davanju suglasnosti DVD Selnica za provedbu ulaganja u izgradnju Vatrogasnog doma.docx NOVO

Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Selnica – 2017.

Odluka o isplati uskrsnice umirovljenicima

ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA OPĆINSKOG NAČELNIKA 1.7.2016.DO 31.12.2016.

Odluka o prodaji nekretnine – livada Zaveščak

Program javnih potreba u kulturi u 2017. godini.docx-NOVO

ODLUKA-O-POTVRĐIVANJU-ZAPOVJEDNIKA-DVD-A-2017.-GODINA

Program javnih potreba u sportu u 2017. godini.docx-NOVO

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU FINAN.IZVJEŠĆA ZA 2016. GODINU DVD-a SELNICA

Zaključak o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera 2016.

Zaključak o usvajanju Izvješća o utrošenim sredstvima od zakupa poljopr. zemljišta u 2016..

PRAVILNIK o provedbi postupaka jednostavne nabave u OPĆINA SELNICA

PRAVILNIK O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA OPĆINE SELNICA – ZA OBJAVU