4. sjednica Općinskog vijeća

IZVOD IZ ZAPISNIKA 4. SOV

Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Selnica za 2018. godinu

Odluka o izradi Programa zaštite divljači na području Općine Selnica

Odluka o raspor. sredst. za red. god. financiranje političkih stranaka u OV-u OS-a za 2018. g.

Odluka o ID Programa javnih potreba u socijalnoj zastiti Opcine Selnica za 2017. godinu

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture za 2017.

Program održavanja komunalne infrastrukture na podrucju Opcine Selnica u 2018.

Odluka o sukcesivnom pokriću planiranog manjka u Proračunu Općine Selnica iz prethodnog razdoblja

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Selnica za 2018.

Plan razvojnih programa 2018.-2020.

2. Izmjene i dopune plana razvojnih programa 2017.-2019.

Odluka o izmjenamai dopunama Odluke o općinskim porezima

Odluka o osnivanju Savjeta potrošača

Program javnih potreba u sportu u 2018. godini

Program javnih potreba u kulturi u 2018. godini

Program javnih potreba u socijalnoj zastiti Opcine Selnica za 2018. godinu

Odluka o ID Programa javnih potreba u SPORTU za 2017.

Odluka o ID Programa javnih potreba u kulturi za 2017.

Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja otpada (1)

Prijedlog izmjena Prijedloga proračuna Općine Selnica za 2018.

Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Selnica za 2017.

Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Selnica za 2017.

Proracun Opcine Selnica za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

2. Izmjene i dopune Proracuna Opcine Selnica za 2017.

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na podrucju Opcine Selnica u 2017.

Program gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture za 2018.