Javna nabava

38 tema

Izgradnja društvenog doma u Praporčanu, 3.faza

Odluka o početku postupka jednostavne nabave - izgradnja 3, faze društvenog doma u Praporčanu Poziv za dostavu ponuda- Društveni dom Praporčan - 3. faza troškovnik Društveni dom Praporčan - 3.…