Javna nabava

37 tema

Sklapanje ugovora o javnoj nabavi

Temeljem članka 5.c. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 110/07 i 125/08) obavještavamo da načelnik Općine Selnica ne obavlja upravljačke poslove niti je vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih…