Naselja općine

43 tema

Smrekova šuma na Bukovčaku

Zbog interesa velikog broja mještana Općine Selnica vezano uz smrekovu šumu na Bukovčaku, načelnik općine sazvao je sastanak u općinskog vijećnici. Sastanaku su prisustvovali šumarski inspektor Damir Nedeljko, viši stručni savjetnik…

OBAVIJEST I POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE

OBAVIJEST I POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE   za dostavu podataka o poreznom obvezniku i podataka o nekretninama prema Zakonu o lokalnim porezima   Poštovani !   Od 01.01.2017. godine…