Odluke i izvješća općinskog načelnika

49 tema

Najava 13. sjednice Općinskog vijeća – 20.12.2018.

Poziv 13. sjednica Općinskog vijeća.docx - 20.12.2018. Izmjena i dopuna dnevnog reda za 13. sjednicu Općinskog vijeća.docx - 20.12.2018 Prijedlog provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Selnica…

Rješenje o imenovanju v.d. pročelnice JUO Općine Selnica

     REPUBLIKA HRVATSKA                                  MEĐIMURSKA ŽUPANIJA                                            OPĆINA SELNICA Općinski načelnik   KLASA:022-05/18-01/27 URBROJ: 2109-15-18-01 Selnica, 11. lipnja 2018.     Na temelju članka 5. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima…

Siječanj 2018. – odluke i zaključci općinskog načelnika

Zaključak o prihvaćanju zamolbe za isplatu jednokratne novčane pomoći-Marija Novak Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći-Melanija Konc Zaključak-za donošenje odluke o ID Odluke o cijeni vodnih usluga - Međimurske vode

Zaključci općinskog načelnika – prosinac

Zaključak- novi cjenik- Murs ekom Zaključak o storniranju dijela suf. katast. izmjere-Mijo Tomšić, Anđela Zadravec, Marija Stojko Zaključak o storniranju dijela suf. katast. izmjere-Nada Šoštarić, Praporčan Zaključak o storniranju komunalne…

Zaključci općinskog načelnika – studeni

Zaključak - potpora organizacije snimanja Lijepom našom3 Zaključak - Udruga veterana 7. gardijske brigade - donacija Zaključak - Međimurska zaklada dr. Vinko Žganec Zaključak - Hrvatsko kulturno društvo Pomurje -…