Odluke općinskog vijeća

62 tema

Strategija razvoja

1. Izmjene i dopune Strategije razvoja Općine Selnica 2015.-2020. godine

22. sjednica Općinskog vijeća, 20. listopada 2016.

ZAPISNIK SA 22. SJEDNICE OV-a od 20.10.2016. Odluka_o_izradi_III_ID_PPUO_Selnica_2016 Odluka o izboru suca porotnika za OS ČK ODLUKA o prijedlogu imenovanja suca porotnika za mladež Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja…

21. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA OPĆINSKOG NAČELNIKA 1.1.2016.DO 30.6.2016. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za susav civilne zaštite Odluka o proglašenju 2017. godine - godinom zvončića Odluka o IV.…