Odluke općinskog vijeća

62 tema

Odluka sa 14. sjednice Općinskog vijeća, 17.7.2015.

1.izmjene i dopune Proračuna Općine Selnica za 2015. godinu Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Selnica za razdoblje od 1.1 do 30.6.2015. II_ID_PPUO_SELNICA_odluka_ZA_VIJEĆE_2015 I_ID_DPU_Selnica_ODLUKA_BUKOVČAK_2015_ZA_VIJEĆE Odluka o izboru Odbora za financije…

Odluke sa 12. sjednice OV-a, 27.3.2015.

U nastavku možete pogledati Odluke sa 12. sjednice Općinskog vijeća, održane 27.3.2015. godine: ZAPISNIK SA 12. SJEDNICE OV-a, 27.3.2015 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Selnica za 2014. godinu Odluka…

Zapisnik i odluke sa 10. sjednice Općinskog vijeća

U nastavku se nalazi zapisnik i odluke sa 10. sjednice Općinskog vijeća, održane 3. listopada 2014. godine s početkom u 19,00 sati u prostorijama Općine Selnica: ZAPISNIK sa 10. sjednice…

Izvod iz zapisnika 9. sjednice OV-a, 25.7.2014. godine

U nastavku se nalazi Izvod iz zapisnika 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Selnica, održane 25. srpnja 2014. godine u vijećnici Općine Selnica, s početkom u 20,00 sati. IZVOD IZ ZAPISNIKA…