Odluke općinskog vijeća

65 tema

22. sjednica Općinskog vijeća, 20. listopada 2016.

ZAPISNIK SA 22. SJEDNICE OV-a od 20.10.2016. Odluka_o_izradi_III_ID_PPUO_Selnica_2016 Odluka o izboru suca porotnika za OS ČK ODLUKA o prijedlogu imenovanja suca porotnika za mladež Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja…

21. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA OPĆINSKOG NAČELNIKA 1.1.2016.DO 30.6.2016. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za susav civilne zaštite Odluka o proglašenju 2017. godine - godinom zvončića Odluka o IV.…

Odluka sa 14. sjednice Općinskog vijeća, 17.7.2015.

1.izmjene i dopune Proračuna Općine Selnica za 2015. godinu Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Selnica za razdoblje od 1.1 do 30.6.2015. II_ID_PPUO_SELNICA_odluka_ZA_VIJEĆE_2015 I_ID_DPU_Selnica_ODLUKA_BUKOVČAK_2015_ZA_VIJEĆE Odluka o izboru Odbora za financije…