• 25. siječnja 2018
 • |
 • |

Financiranje programa i projekata namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba Općine Selnica za 2018. godinu – zapisnik i tablica dodjele sredstava

   

KLASA: 400-08/18-01/01

URBROJ: 2109-15-18-01

U Selnici, 19. siječnja 2018.

 

Sukladno Pravilniku o financiranju javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Selnica  (Službeni glasnik Međimurske županije, broj 3/17)

ZAPISNIK O OTVARANJU PRISTIGLIH PRIJAVA 

za financiranje programa i projekata namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba Općine Selnica za 2018. godinu

 

Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja i za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja za ocjenjivanje prijava Općine Selnica u sastavu: 

 1. Ivana Novak, kao predsjednica Povjerenstva
 2. Karmen Šardi Vinko, kao član Povjerenstva
 3. Dragutin Bohnec, kao član Povjerenstva
 4. Mijo Kocijan, kao član Povjerenstva
 5. Ervin Vičević, kao član Povjerenstva
 6. Gordana Vugrinec-Tomšić, kao član Povjerenstva
 7. Bosiljka Oletić, kao član Povjerenstva

 

Podaci o davatelju financijskih sredstava: OPĆINA SELNICA, JELAČIĆEV TRG 4, 40314 SELNICA, OIB: 92185452390

Prioritetno područje:  Sport i rekreacija, kultura i turizam, promicanje zdravog načina života i rekreacije, očuvanje okoliša i prirode, zaštita zdravlja, zaštita i uzgoj životinja, rad sa starijim osobama, rad s djecom, rad s hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Naziv javnog natječaja: Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Selnica za 2018. godinu.

Mjesto i datum objave, klasa: Internet stranice Općine Selnica, www.selnica.hr i oglasna ploča općine na adresi Jelačićev trg 4, 40314 Selnica, dana 17. studenog 2018. godine, KLASA: 400-08/17-01/23.

Ukupna vrijednost objave javnog poziva/natječaja: 190.000,00 kuna

Raspon sredstava: 1.000,00 kuna – 50.000,00 kuna

Okvirni broj planiranih ugovora: 20

Krajnji rok za podnošenje prijava: 20. prosinca 2017.

Vrijeme početka otvaranja prijava: 19. siječnja 2018. godine – 17,00 sati

Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja i za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja za ocjenjivanje prijava Općine Selnica konstatiralo je da je u općinski ured u propisanom razdoblju za prijavu natječajne dokumentacije  pristiglo ukupno: 21 prijavitelj s ukupno 23 prijava programa i projekata:

 1. Orijentacijski klub Međimurje – 1 program
 2. HVIDRA JUG Čakovec – 1 program
 3. LD Srndać– 1 program
 4. OAZA 98 – 1 program
 5. USR Sport za sve Selnica – 1 program
 6. VSU Merhatovec – 1 program
 7. Tenis klub Selnica – 1 program
 8. KUD Općine Selnica – 2 programa
 9. MURID, Josipa Kozarca 1, Čakovec – 1 program
 10. NK Mladost – 2 program
 11. Oldtimer klub Selnica – 1 program
 12. Streljački klub Selnica – 1 program
 13. Podružnica umirovljenika Selnica – 1 program
 14. USR Sport za sve Plešivica – 1 program
 15. NK Donji Koncovčak – 1 program
 16. Udruga „ZRINSKA GARDA ČAKOVEC“, Trg Republike 5, Čakovec – 1 program
 17. Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske Županije, Čakovec – 1 program
 18. UPRIS – udruga za prirodoslovna istraživanja, Šibenik – 1 program
 19. Udruga za zaštitu „MEĐIMURSKI POTROŠAČ“, A. Schultessa 19, Čakovec – 1 program
 20. Udruga slijepih Međimurske županije, Kralja Tomislava 34, Čakovec – 1 program
 21. Mlada pera – udruga za promicanje dječjeg literarnog stvaralaštva i blogiranja, Travnik 14, Čakovec – 1 program

Nakon provjere pristigle dokumentacije Povjerenstvo je utvrdilo da su svi prijavitelji dostavili potpunu dokumentaciju.

Sa svim prijaviteljima na natječaj sklopit će se Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za 2018. godinu.

Povjerenstvo predlaže općinskom načelniku da se donese Odluka o izmjeni javnog natječaja u točci II., tako da se iznos raspoloživ za dodjelu sredstava poveća sa 190.000,00 kn na 201.721,00 kn. Tablica raspodjele sredstava sastavni je dio ovog zapisnika.

Završeno u 18,40 h

Zapisnik vodila: Bosiljka Oletić

Članovi Povjerenstva:

Ivana Novak, v.r.

Karmen Šardi Vinko, v.r.

Dragutin Bohnec, v.r.

Mijo Kocijan, v.r.

Ervin Vičević, v.r.

Gordana Vugrinec-Tomšić, v.r.

Bosiljka Oletić, v.r.

Zapisnik o otvaranju pristiglih prijava na natječaj

Tablica dodjele sredstava u 2018. godini