• 5. ožujka 2019
  • |
  • |

Izvješće o prethodnom savjetovanju – radovi na izgradnji dječjeg vrtića u Selnici

Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016), Općina Selnica nastavno na objavljeni nacrt Dokumentacije o nabavi za

 

RADOVE NA IZGRADNJI DJEČJEG VRTIĆA U SELNICI

 objavljuje

 

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU

u odnosu na Nacrt Dokumentacije o nabavi.

Naručitelj, Općina Selnica, je dana 22. veljače 2019. godine s ciljem prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju do 01. ožujka 2019. godine za postupak javne nabave radova za Izgradnju dječjeg vrtića u Selnici, na službenim Internet stranicama općine: http://www.selnica.hr/document/prethodno-savjetovanje-s-zainteresiranim-gospodarskim-subjektima-izgradnja-djecjeg-vrtica-u-selnici/  i u EOJN RH proveo prethodno savjetovanje.

U ostavljenom roku za prethodno savjetovanje Naručitelj je zaprimio jednu primjedbu odnosno prijedlog na objavljenu dokumentaciju za prethodno savjetovanje.

Prijedlog glasi: U dijelu DON za nabavu radova za izgradnju dječjeg vrtića u kojem se navodi Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, molimo da Garanciju banke zamijenite s bjanko zadužnicom. Obrazloženje zainteresiranog gospodarskog subjekta je u tome da je Garancija banke na duži period financijsko opterećenje za Ponuditelje.

Stručno Povjerenstvo za provedbu javne nabave prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta.

 

Ovaj projekt sufinancirat će se sredstvima Europske unije, iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, Operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“