• 29. kolovoza 2018
  • |
  • |

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju s zainteresiranim gospodarskim subjektima – Sanacija klizišta u Plešivici

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SELNICA

 

Selnica, 28. kolovoza 2018.

Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016), Općina Selnica nastavno na objavljeni nacrt Dokumentacije o nabavi za

RADOVE NA SANACIJI KLIZIŠTA U PLEŠIVICI 

objavljuje

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU

u odnosu na Nacrt Dokumentacije o nabavi

 

Naručitelj, Općina Selnica, je dana 20. kolovoza 2018. godine s ciljem prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od 7 (sedam) dana za postupak javne nabave radova na sanaciji klizišta u Plešivici, na službenim Internet stranicama općine: http://www.selnica.hr/sanacija-klizista-u-plesivici-prethodno-savjetovanje-sa-zainteresiranim-gospodarskim-subjektima/ proveo prethodno savjetovanje.

U ostavljenom roku za prethodno savjetovanje Naručitelj nije zaprimio upite, primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata vezano uz dokumentaciju o nabavi koja je stavljena na raspolaganje.

Naručitelj će dokumentaciju o nabavi za izvođenje radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste u Bukovcu objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH), stoga se obavještavaju svi zainteresirani gospodarski subjekti da preuzmu cjelokupnu dokumentaciju za predmetnu nabavu putem EOJN RH te će ista biti mjerodavna u postupku javne nabave.

 

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima iz Državnog proračuna temeljem Odluke o sufinanciranju projekta od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja RH.

 

                                    

 

Izvješće-o-provedenom-prethodnom-savjetovanju-klizište u Plešivici