• 17. siječnja 2020
  • |
  • |

Javni natječaj za financiranje javnih potreba u 2020. godini

Na temelju Uredbe o kriterijima,  mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15) te članka  Pravilnika o financiranju javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Selnica (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 3/17), općinski načelnik  dana 17. siječnja 2020. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za financiranje javnih potreba u 2020. godini

 

Tekst javnog natječaja  kao i sva potrebna dokumentacija u nastavku!

Rok za dostavu prijava je 20.02.2020. godine do 14,00 sati!

Javni natječaj – prijava projekata za 2020

Obrazac 1 – prijava projekta

Obrazac 2 – Izjava o partnerstvu

Obrazac 3 – izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

UPUTE-PRIJAVITELJIMA-2020