Natječaj – stipendije 2019/2020
 • 3. rujna 2019
 • |
 • |

Natječaj – stipendije 2019/2020

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SELNICA

OPĆINSKI NAČELNIK

Općina Selnica, Jelačićev trg 4, 40314 Selnica

OIB: 92185452390

tel: 040/861-344

e-mail: opcina.selnica@gmail.com

www.selnica.hr

 

N A T J E Č A J
za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2019./2020.

 

Načelnik Općine Selnica raspisuje natječaj za dodjelu studentskih stipendija sukladno članku 7. Pravilnika o dodjeli stipendija u Općini Selnica za akademsku godinu 2019./2020. Stipendije se dodjeljuju za studente s područja Općine Selnica koji studiraju u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Uvjeti za dodjelu  stipendija su:

 • hrvatsko državljanstvo
 • prebivalište na području Općine Selnica
 • status redovnog studenta

Kriteriji za dodjelu stipendija su:

 • materijalni i socijalni položaj
 • dosadašnji uspjeh u školovanju

Dokumenti potrebni za dodjelu stipendije:

 1. Ispunjen prijavni obrazac za dodjelu stipendije studentima (nalazi se na www.selnica.hr) te sukladno istom, dokazi, ukoliko je zadovoljen koji od kriterija naveden u točki 4. obrasca
 2. Potvrda o redovnom upisu na fakultet
 3. Preslika osobnih iskaznica svih članova kućanstva
 4. Preslika svjedodžbe 4. razreda srednje škole (za studente 1. godine studija) ili potvrda fakulteta o položenim ispitima i prosjeku ocjena za studente viših godina studija
 5. Izjava studenta da ne prima niti jednu drugu stipendiju
 6. Izjava o prihodu svih članova kućanstva dokumentirana dokazima o prihodima (preslike zadnje 3 isplatne liste ili potvrda poslodavca o visini zadnje 3 plaće ili preslika zadnja 3 odrezaka mirovine i sl.)
 7. Za nezaposlene punoljetne članove zajedničkog kućanstva koji se ne školuju, potvrda Porezne uprave o visini prihoda u zadnja tri mjeseca

Prijave se podnose do 31. listopada 2019. godine, osobno do 12,00 sati ili poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Selnica, Jelačićev trg 4, 40314 Selnica, s naznakom: „PRIJAVA ZA NATJEČAJ ZA STIPENDIJE – NE OTVARAJ“.

Svi priloženi dokumenti moraju biti na hrvatskom jeziku.

Nakon završetka natječaja priloženi se dokumenti neće vraćati kandidatima.

S korisnikom stipendije i roditeljima ili skrbnicima korisnika stipendije zaključit će se ugovor o pravima i obvezama za vrijeme korištenja prava na stipendiju.

O rezultatima natječaja podnositelji zamolbi bit će obaviješteni u roku osam (8) dana od dana obavljenog izbora.

NAČELNIK OPĆINE SELNICA

Ervin Vičević, v.r.

KLASA: 604-01/19-01/02

URBROJ: 2109-15-19-01

U Selnici, 03. rujna 2018.

Natječaj – stipendije 2019-2020

PRIJAVNI-OBRAZAC-STIPENDIJA-STUDENTI-2019-2020