• 3. listopada 2018
 • |
 • |

Natječaj za stipendiranje 2018/2019

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

    OPĆINA SELNICA

OPĆINSKI NAČELNIK

Općina Selnica, Jelačićev trg 4, 40314 Selnica

OIB: 92185452390

tel: 040/861-344, 040/861-890

e-mail: opcina.selnica@gmail.com

www.selnica.hr

 

N A T J E Č A J
za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2018./2019.

 

Načelnik Općine Selnica raspisuje natječaj za dodjelu studentskih stipendija sukladno članku 7. Pravilniku o dodjeli stipendija u Općini Selnica za akademsku godinu 2018./2019.  Stipendije se dodjeljuju za studente u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Uvjeti za dodjelu  stipendija su:

 • hrvatsko državljanstvo
 • prebivalište na području Općine Selnica
 • status redovnog studenta

Kriteriji za dodjelu stipendija su:

 • materijalni i socijalni položaj
 • dosadašnji uspjeh u školovanju
 • studenti upisani na studij izvan grada Čakovca imaju prednost

Dokumenti potrebni za dodjelu stipendije:

 1. Ispunjen prijavni obrazac za dodjelu stipendije studentima (nalazi se na selnica.hr) te sukladno istom, dokazi, ukoliko je zadovoljen koji od kriterija naveden u točki 4. obrasca
 2. Potvrda o redovnom upisu na fakultet
 3. Preslika osobnih iskaznica svih članova kućanstva
 4. Preslika svjedodžbe 4. razreda srednje škole (za studente 1. godine studija) ili potvrda fakulteta o položenim ispitima i prosjeku ocjena za studente viših godina studija
 5. Izjava studenta da ne prima niti jednu drugu stipendiju
 6. Izjava o prihodu svih članova kućanstva dokumentirana dokazima o prihodima (preslike zadnje 3 isplatne liste ili potvrda poslodavca o visini zadnje 3 plaće ili preslika zadnja 3 odrezaka mirovine i sl.)
 7. Za nezaposlene punoljetne članove zajedničkog kućanstva koji se ne školuju, potvrda Porezna uprave o visini prihoda u zadnja tri mjeseca

Zahtjevi se podnose do 02. studenog 2018. godine (PETAK), osobno do 12,00 sati ili poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Selnica, Jelačićev trg 4, 40314 Selnica, s naznakom: „PRIJAVA ZA NATJEČAJ ZA STIPENDIJE – NE OTVARAJ“.

Svi priloženi dokumenti moraju biti na hrvatskom jeziku.

Nakon završetka natječaja priloženi se dokumenti neće vraćati kandidatima.

S korisnikom stipendije i roditeljima ili skrbnicima korisnika stipendije zaključit će se ugovor o pravima i obvezama za vrijeme korištenja prava na stipendiju.

O rezultatima natječaja podnositelji zamolbi biti će obaviješteni u roku osam (8) dana od dana obavljenog izbora.

KLASA: 604-01/18-01/09

URBROJ: 2109-15-18-01

U Selnici, 03. listopada 2018.

PRIJAVNI-OBRAZAC-STIPENDIJA-STUDENTI-2018-19

Natječaj – stipendije 2018-19