• 7. prosinca 2019
  • |
  • |

Obavijest javnosti o početku izrade III. izmjena i dopuna DPU “Bukovčak” i s tim u vezi IV. ciljanih izmjena i dopuna PPUO Selnica

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SELNICA
 Jedinstveni upravni odjel
 
KLASA: 350-02/19-01/01
URBROJ: 2109-15-19-05
Selnica, 05. prosinca 2019.

 

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Općina Selnica, Jedinstveni upravni odjel, kao nositelj izrade obavještava javnost

 

O IZRADI
 
III. IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA PODRUČJA „BUKOVČAK“ U SELNICI („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 10/07, 10/15 i 6/16)
 
I S TIM U VEZI IV. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SELNICA („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 10/07, 9/14, 10/15 i 7/17)

 Općinsko vijeće Općine Selnica donijelo je Odluku o izradi III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja „Bukovčak“ u Selnici („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 10/07, 10/15 i 6/16) i s tim u vezi IV. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 10/07, 9/14, 10/15 i 7/17).

 

Detaljne informacije o tijeku izrade Prostornih planova mogu se dobiti u Općini Selnici, Jedinstveni upravni odjel, Jelačićev trg 4, 40 314 Selnica, ili upitom na broj 040 861 344.

 

Jedinstveni upravni odjel

Odluka_o_izradi_III_ID_DPU_Bukovcak_Selnica_i_IV_ID_PPUO_Selnica_2019