• 22. veljače 2019
  • |
  • |

Prethodno savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima – Izgradnja dječjeg vrtića u Selnici

Općina Selnica, Jelačićev trg 4, 40314 Selnica, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave “Izgradnja dječjeg vrtića u Selnici”.

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis:

-predmeta nabave,

-tehničke specifikacije,

-kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta,

-kriterije za odabir ponude i

-posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja (22.02.2019. do 01.03.2019.) zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i sl. mogu dostaviti na adresu elektroničke pošte opcina.selnica@gmail.com, zaključno do 01. ožujka 2019. godine do 12.00 sati.

Prethodno savjetovanje objavljeno je i na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Nacrt Dokumentacije za nadmetanje:

DoN izgradnja zgrade dječjeg vrtića Selnica

DJEČJI VRTIĆ SELNICA- TROŠKOVNIK RADOVA