• 12. ožujka 2018
  • |
  • |

Prijava nepropisno odbačenog otpada

Sukladno odredbi članka 36. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza Općine Selnica je uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu: Općina Selnica, Jelačićev trg 4, Selnica ili na e-mail:

opcina.selnica@gmail.com

Putem zaprimljenih prijava i već evidentiranih lokacija Jedinstveni upravni odjel Općine Selnica će uspostaviti sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada.