• 2. kolovoza 2018
  • |
  • |

Spomen park nafte /odluka i poziv za dostavu ponuda / zapisnik s otvaranja ponuda -23.08.2018.

Odluka o početku postupka jednostavne nabave

Poziv za dostavu ponuda

 

KLASA: 406-01/18-01/07
URBROJ: 2109-15-18-03
U Selnici, 23. kolovoza 2018.

Z A P I S N I K
o otvaranju ponuda pristiglih na Poziv za dostavu ponuda za
izradu projektne dokumentacije za SPOMEN PARK NAFTE

 sastavljen dana 23. kolovoza 2018. godine u prostorijama općine Selnica, Selnica, Jelačićev trg 4, (Vijećnica) s početkom u 14,00 sati.

 Otvaranju ponuda su prisustvovali:
  1. Ervin Vičević - načelnik Općine Selnica
  2. Ivan Levačić - vijećnik Općinskog vijeća
  3. Bosiljka Oletić – referentica za opće i upravne poslove u Općini Selnica - posjeduje certifikat iz područja javne nabave,
kao članovi Stručnog povjerenstva (u daljnjem tekstu: „Povjerenstvo“).

ZAPISNIK-otvaranje ponuda


Odluka o odabiru - 24. kolovoza 2018. godine
Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja - Spomen park nafti