Akti općinskog vijeća

9 tema

18. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o stavljanju van snage Odluke o postrojbi civilne zastite_Selnica Odluka izmjene i dpune Procjene rizika _ Selnica Odluka o donošenju Plana djelovanja na području el.nepogoda ODLUKA O KUPNJI NEKRETNINE…

Akti sa 13. sjednice Općinskog vijeća

IZVOD IZ ZAPISNIKA, 13. SJ. OV-a od 20.12.2018 Proračun Općine Selnica za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021. i Planom razvojnih programa 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Selnica…

Najava 12. sjednice OV

Poziv - 12. sjednica OV - 30.11.2018. Materijali za sjednicu: Odluka-o-mjerama-za-sprjecavanje-nepropisnog-odlaganja-otpada-na-području OS Odluka-o-davanju-koncesije-za-obavljanje-dimnjačarskih-poslova-na-području-Općine Selnica Program održavanja komunalne infrastrukture na podrucju Opcine Selnica u 2019. Program gradnje objekata i uredaja komunalne…
  • 1
  • 2