Ekologija

7 tema

Prijava nepropisno odbačenog otpada

Sukladno odredbi članka 36. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza Općine Selnica je uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad potrebno je…