Javna nabava

21 tema

Sanacija Vinogradske ulice u Praporčanu

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA SELNICA OPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 406-01/18-01/08 UBRBROJ: 2109-15-18-01 U Selnici, 03. kolovoza 2018. Temeljem članka 46. Statuta Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 3/18), te…

1. faza izgradnje SRC u Selnici / Izmjena i dopuna Poziva

        REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA SELNICA OPĆINSKI NAČELNIK   KLASA: 406-01/18-01/06 URBROJ: 2109-15-18-01 U Selnici, 05. lipnja 2018. Temeljem članka 46. Statuta Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“…