Obrasci

13 tema

Obrazac – prijava komunalnog nereda

Komunalni redar Općine Selnica nadzire uređenje naselja, održavanje čistoće i javnih površina, korištenje javnih površina, skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom, uklanjanje snijega i leda s javnih prometnih…
  • 1
  • 2