Pravo na pristup informacijama

7 tema

Ponovna uporaba informacija

Pravo na pristup informacijama jest pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obveza tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu…

Obrasci

Obrazac-2-Zahtjev-za-pristup-informacijama Obrazac-3-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije-1 Obrazac-4-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija-1 Zalba-sutnja-uprave-pristup-informacijama