Prostorni plan

4 tema

PPUOS (Prostorni plan uređenja Općine Selnica)

III_ID_PPUO_Selnica_2017_Zaključak Odluka o III. IDPPUO III_ID_PPUO_SELNICA_Tekst_i_Obrazlozenje_2017_JR III_ID_PPUO_Selnica_sažetak_za_javnost_2017_JR III_ID_PPUO_Selnica_odredbe_SVE_2007_2014_2015_2017_JR III_ID_PPUO_Selnica_2017_karta4_7Zavescak_JR III_ID_PPUO_Selnica_2017_karta4_4Merhatovec_JR III_ID_PPUO_Selnica_2017_karta4_2Koncocvcak i Selnica_JR III_ID_PPUO_Selnica_odredbe_SVE_2007_2014_2015_2017_NP Odluka_o_izradi_III_ID_PPUO_Selnica_2016 Odluka_o_izradi_II_ID_PPUO_Selnica_2014. Odluka o donošenju I. IID PPUO Selnica OGLAS_o_otvaranju_ponovneJR_ID_PPUO_Selnica