Statut

3 tema

Statut – van snage

Izmjene i dopune Statuta Općine Selnica Statut-Općine-Selnica Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Selnica Odluka o IV. izmjenama i dopunama Statuta