III ID DPU područja Bukovčak u Selnici – prijedlog za javnu raspravu

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka načelnika Općine Selnica, Klasa: 350-02/19-01/01, Urbroj: 2109-15-20-13 od 18.02.2020. i Klasa: 350-02/19-01/01, Urbroj: 2109-15-20-14 od 18.02. 2020., objavljuje se

 

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU

III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja „Bukovčak“ u Selnici

 i s tim u vezi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selnica

 

  1. Javna rasprava će trajati od 03. 2020. do 11.03. 2020.
  2. Javni uvid u Prijedlog III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja „Bukovčak“ u Selnici i s tim u vezi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selnica moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Selnica, Jelačićev trg 4, 40 314 Selnica svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme i na web stranicama Općine Selnica www.selnica.hr, te izrađivača plana (www.urbia.hr).
  3. Javno izlaganje Prijedloga III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja „Bukovčak“ u Selnici i s tim u vezi IV. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selnica organizirat će se u prostorijama Općine Selnica, Jelačićev trg 4, 40 314 Selnica i to 03.03. 2020. godine u 13,00 sati.
  4. Primjedbe i prijedloge sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 11.03. 2020. godine i to na slijedeći način:
  • postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima
  • davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,
  • upućivanjem pismenih prijedloga i primjedbi Općini Selnica, Jelačićev trg 4, 40 314 Selnica.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Podnositelji trebaju na podnesku navesti adresu za dostavu odgovora.

 

Klasa: 350-02/19-01/01

Urbroj: 2109-15-20-15

Selnica, 19. veljače 2020.

III ID DPU Bukovcak JR