Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Bukovcu

Općina Selnica, temeljem  Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavila je 13. travnja 2018. godine na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na Nacrt Dokumentacije o nabavi “Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Bukovcu” možete preuzeti: Izvješće-o-provedenom-prethodnom-savjetovanju-cesta-Bukovec