Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera na području Općine Selnica u 2016. godini