JAVNA RASPRAVA – III. izmjene i dopune PPUO Selnica

JAVNA RASPRAVA – III. izmjene i dopune PPUO Selnica

grbGRB

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

O P Ć I N A   S E L N I C A

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

JAVNA RASPRAVA/JAVNI UVID

o Prijedlogu III. izmjene i dopune

Prostornog plana uređenja Općine Selnica

/ciljane izmjene i dopune/

            na temelju članka 97. Zakona o prostornom uređenju („Narodne Novine“ broj 153/13) obavještavamo Vas da je objavljena javna rasprava na prijedlog III. izmjene i dopune PPUO Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 11/16).

Javna rasprava,odnosno javni uvid trajat će, od 02.05.2017. do 12.05.2017. s napomenom da će se javno izlaganje održati 03.05.2017.godine u 11.00 sati u prostorijama Općine Selnica, Jelačićev trg 4, 40314 Selnica. Prijedlog plana nalazi se dostupan na web stranicama Općine Selnica www.selnica.hr odakle se mogu preuzeti od dana početka javne rasprave. Također će se obavijest o javnoj raspravi i link za uvid u prijedlog plana za javnu raspravu nalaziti i na mrežnim stranicama izrađivača plana: www.urbia.hr.

Sukladno članku 101. Zakona o prostornom uređenju, javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu III. izmjene i dopune PPUO Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 11/16) u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na predmetne izmjene.

Ako svoje mišljenje ne dostavite u gore navedenom roku, smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisom i /ili dokumentom koji je od utjecaja na prostorni plan.

ZA NOSITELJA IZRADE:

NAČELNIK OPĆINE SELNICA

Ervin Vičević

III_ID_PPUO_Selnica_2017_karta1_namjena_JR.pdf

III_ID_PPUO_Selnica_2017_karta4_2Koncocvcak i Selnica_JR.pdf

III_ID_PPUO_Selnica_2017_karta4_4Merhatovec_JR.pdf

III_ID_PPUO_Selnica_2017_karta4_7Zavescak_JR.pdf

III_ID_PPUO_Selnica_evidencija_2017_JR.pdf

III_ID_PPUO_Selnica_odredbe_SVE_2007_2014_2015_2017_JR.pdf

III_ID_PPUO_Selnica_sažetak_za_javnost_2017_JR

III_ID_PPUO_SELNICA_Tekst_i_Obrazlozenje_2017_JR.pdf