Javna tribina – „Savjetovanje potrošača – zaštita korisnika elektroničkih komunikacija“.

U četvrtak, 24. studenog 2016., u prostorijama Stare škole u Selnici, održana je javna tribina na temu Zaštita korisnika elektroničkih komunikacija. Na tribini su sudjelovali gospodin Zlatko Polišanski, predsjednik udruge Međimurski potrošač, gospođa Marina Ljubić Karanović, dipl. iur. i Andro Marčev, dipl. ing, iz HAKOM-a, te predsjednik Udruge potrošača grada Rijeke, gospodin Marko Paripović, koji su na stručan, jasan i razumljiv način prezentirali koja su prava potrošača, te ih savjetovali u slučaju kršenja potrošačkih prava.

tribina1 tribina 2 tribina 6 tribina 4 tribina 3