JAVNI NATJEČAJ – 2017. godina – udruge

 

GRB  grb

Temeljem članka 45. Statuta Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/09, 11/10 i 5/13) te Pravilnika o financiranju javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Selnica, općinski načelnik Općine Selnica, dana 14. travnja 2017. objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ

za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro

koje provode udruge na području Općine Selnica za 2017. godinu 

(s uputama za prijavitelje)

Javni poziv 2017.- Općina Selnica.rtf udruge

Obrazac 1 – prijava programa ili projekta

Obrazac 2 – izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac 3 – Izjava o partnerstvu