Konstituirani MO Općine Selnica

Uz lokalne izbore, 21. svibnja 2017., održali su se i izbori za članove vijeća Mjesnih odbora na temelju Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području Općine Selnica.

Općina Selnica broji 8 mjesnih odobora: MO Bukovec, MO Donji Koncovčak, MO Merhatovec, MO Plešivica, MO Praporčan, MO Selnica, MO Zaveščak i MO Zebanec.

U skladu s Statutom Općine Selnica, konstituirajuće sjednice vijeća MO sazvao je općinski načelnik Ervin Vičević, te su tako iste održane u 16., 17. i 19. lipnja.

Na konstituirajućim sjednicama formirani su mjesni odbori te su odabran predsjednici istih. Tako je na čelu MO Bukovec odabrana stara/nova predsjednica Klaudija Bistrović, MO Donji Koncovčak predsjednica je Marta Novak, koja je ujedno i vijećnica u Općinskom vijeću, MO Merhatovec predsjednik je Dragutin Debelec, na čelu MO Plešivica je Ivan Bistrović,u  MO Praporčan je također odabran stari/novi predsjednik Antun Škvorc, MO Selnica predsjednik je Branko Panić, MO Zaveščak predsjednik je Josip Novak, a u MO Zebanec predsjednik je Martin Mlinarić koji je zamjena za izabranu Lidiju Bestijanić, koja je svoj mandat stavila u mirovanje.

Načelnik je najavio i izmjene i dopune statuta općine u dijelu mjesne samouprave na način da će predsjednici mjesnih odbora sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća te će za to dobivati naknadu.