Likovna radionica

Likovna radionica

Povodom proslave Dana Općine Selnica «MARKOVO 2014.»

Pozivamo Vas na likovnu koloniju u Selnicu koja će se održati 26.4.2014. godine s početkom u 9,00 sati.

PROTOKOL:
1. 9,00 sati okupljanje u Društvenom domu kraj crkve u Selnici
Pozdravna riječ načelnika i predsjednice Likovne republike
2. 9,30 doručak i podjela materijala za slikanje
3. 10,00-14,00 slikanje na odabranoj lokaciji
4. 14,00-16,00 ručak i podjela zahvalnica te druženje

Slikari dobivaju dva platna i boje. Jednu sliku ostavljaju Općini Selnica, a drugo platno ostaje kao putni trošak. Preporuka za slikanje: motivi Selnice (pejzaž, crkva, pilovi i sl.) ili slobodna tema.

S radošću Vas očekujemo!