Najava 13. sjednice Općinskog vijeća – 20.12.2018.

Poziv 13. sjednica Općinskog vijeća.docx – 20.12.2018.

Izmjena i dopuna dnevnog reda za 13. sjednicu Općinskog vijeća.docx – 20.12.2018

Prijedlog provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Selnica za 2019

Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Selnica

Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite 2018. Selnica

2.Izmjene i dopune plana razvojnih programa

Prijedlog 2.Izmjena i dopuna Proračuna Općine Selnica za 2018.

Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti prema novom Zakonu o komun.gosp.

Prijedlog odluke o komunalnoj naknadi – za e savjetovanje

Odluka o sukcesivnom pokriću planiranog manjka u Proračunu Općine Selnica iz prethodnog razdoblja

Odluka o ID Programa javnih potreba u kulturi za 2018

Odluka o ID Programa javnih potreba u SPORTU za 2018

Prijedlog Proračuna Općine Selnica za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021.

Odluka o ID Programa javnih potreba u socijalnoj zastiti Opcine Selnica za 2018. godinu

Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj zastiti Opcine Selnica za 2019. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Selnica za 2019

Program javnih potreba u sportu u 2019 godini

Program javnih potreba u kulturi u 2019. godini

Prijedlog Odluka o raspor. sredst. za red. god. financiranje političkih stranaka u OV-u OS-a za 2019

Prijedlog -Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na podrucju Opcine Selnica u 2018.

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture za 2018

Odluka o prijenosu suvlasničkog dijela Umjetničkoj školi u Čakovcu