Najava 16. sjednice Općinskog vijeća

Poziv – 16. sjednica OV – 28.03.2019

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Selnica za 2018.

Izvjesce o izvrsenju Programa javnih potreba u socijalnoj zastiti Opcine Selnica za 2018. godinu (1)

Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 2018. godini (1)

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Selnica za 2018

Izvješće o programu javnih potreba u sportu za 2018. godinu (1)

Izvršenje plana razvojnih programa za 2018.

Obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvrš.proračuna Općine Selnica za 2018.

Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Selnica – 2019

Odluka o dodjeli pomoći umirovljenicima povom uskrsnih blagdana

Odluka o II. izmjenamai dopunama Odluke o općinskim porezima

Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći roditeljima za rođenje prvog, drugog, treće i svakog sljedećeg djeteta, prijedlog

Odluka o komunalnom-doprinosu – prijedlog

Odluka o raspodjeli rezultata za 2018. godinu

Odluka o svečanoj pjesmi Općine Selnica

Zaključak o prihvaćanju fin.izvješća DVD-a za 2018

Zaključak o prihvaćanju izvješća načelnika 1.7. do 31.12.2018.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2018.

Zaključak o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera 2018

Zaključak o usvajanju Izvješća o utrošenim sredstvima od zakupa poljopr. zemljišta u 2018