Najava 17. sjednice Općinskog vijeća

Na temelju članka 55. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“, br. 13/18)

 

s a z i v a m

17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Selnica 

u  PONEDJELJAK – 17. LIPNJA  2019. godine u 19,00 sati

u vijećnici Općine Selnica, Jelačićev trg 4

 

 • AKTUALNI SAT
 • USVAJANJE IZVODA ZAPISNIKA S 16. SJEDNICE OV-a, održane 28. ožujka 2019.
 • USVAJANJE DNEVNOG REDA

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I   R E D

  

 1. Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna za 2019. godinu i Plana razvojnih programa za razdoblje od 2019. do 2021. godine
 2. Prijedlog Odluke o komunalnom redu Općine Selnica
 3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za potpis Ugovora o javnoj nabavi radova za „Izgradnju dječjeg vrtića u Selnici“
 4. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine (kod groblja u Selnici)
 5. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnina (kod ribnjaka u Selnici)
 6. Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Selnica
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Selnica
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju nerazvrstanih cesta u Općini Selnica
 9. Odluka o izmjenama i dopunama Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Selnica
 10. Ostala pitanja i prijedlozi.

 

Osim vijećnika Općinskog vijeća na sjednicu pozivam:

 1. Načelnika i zamjenicu načelnika Općine Selnica
 2. Predsjednike Vijeća Mjesnih odbora,
 3. Predstavnike medija.

S poštovanjem,

Predsjednik Općinskog vijeća

Branko Perčić, mag.ing.aedif., v.r.

Prijedlog 1. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE SELNICA ZA 2019. GODINU

Odluka o povjeravanju poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Selnica

DLUKA O KUPNJI NEKRETNINE U SELNICI, TKALCICEVA

ODLUKA O KUPNJI NEKRETNINE U SELNICI, KAMP

odluka o komunalnom redu – NOVA

Nacrt_Odluka izmjene Procjena_Selnica 23.04.2019. –

PRIJEDLOG Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu

ID Odluke o utvđivanju nerazvrstanih cesta o

odluka-davanje-suglasnosti-za-potpis-ugovora – DJECJI VRTIC