Najava 19. sjednice Općinskog vijeća Općina Selnica

 

   

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SELNICA        

 O P Ć I N S K O  V I J E Ć E

 

KLASA: 021-05/19-01/23

URBROJ: 2109-15-19-01

Selnica, 11. studenog 2019.

 

Na temelju članka 55. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“, br. 13/18)

 

s a z i v a m

19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Selnica

 

u  PONEDJELJAK – 18. STUDENOG  2019. godine u 18,00 sati

u vijećnici Općine Selnica, Jelačićev trg 4

 • AKTUALNI SAT
 • USVAJANJE IZVODA ZAPISNIKA S 18. SJEDNICE OV-a, održane 23. kolovoza 2019.
 • USVAJANJE DNEVNOG REDA

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog Odluke o isplati prigodne naknade umirovljenicima koji primaju mirovinu u iznosu do 2.000,00 kuna povodom božićnih blagdana
 2. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u Zaveščaku
 3. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u Merhatovcu
 4. Prijedlog Odluke o svečanoj pjesmi Općine Selnica
 5. Prijedlog Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja „Bukovčak“ u Selnici i s tim u vezi IV. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selnica
 6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća općinskog načelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine
 7. Ostala pitanja i prijedlozi

U prilogu poziva dostavlja se Izvod iz Zapisnika s 18. sjednice OV-a, održane 23. kolovoza 2019. godine, te materijali za točku 1., 2., 3., 4., 5. i  6.  dnevnog reda.

Molim vijećnike Općinskog vijeća Općine Selnica da se obavezno odazovu sjednici i da budu točni.

Osim vijećnika Općinskog vijeća na sjednicu pozivam:

 

 1. Načelnika i zamjenicu načelnika Općine Selnica
 2. Predsjednike Vijeća Mjesnih odbora,
 3. Predstavnike medija.

S poštovanjem,

Predsjednik Općinskog vijeća

Branko Perčić, mag.ing.aedif., v.r.

Odluka o svečanoj pjesmi Općine Selnica

Odluka o prodaji nekretnina – Zaveščak

Odluka_o_izradi_III_ID_DPU_Bukovcak_Selnica_i_IV_ID_PPUO_Selnica_2019

Zaključak o prihvaćanju izvješća načelnika 1.1. do 30.6.2019

Odluka o prodaji nekretnine – Merhatovec

Odluka o isplati prigodne nagrade umirovljenicima povodom Božića