Najava 4. sjednice OV Općine Selnica

Poziv 4. sjednica Općinskog vijeća.docx – 15.12.2017

 

Odluka o sukcesivnom pokriću planiranog manjka u Proračunu Općine Selnica iz prethodnog razdoblja

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na podrucju Opcine Selnica u 2017

Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Selnica za 2018. godinu

Prijelog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja otpada (1)

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture za 2017.

Program održavanja komunalne infrastrukture na podrucju Opcine Selnica u 2018.

Odluka o ID Programa javnih potreba u SPORTU za 2017.

Odluka o ID Programa javnih potreba u kulturi za 2017.

Program gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture za 2018.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Selnica za 2018.

Odluka o ID Programa javnih potreba u socijalnoj zastiti Opcine Selnica za 2017. godinu

Program javnih potreba u socijalnoj zastiti Opcine Selnica za 2018. godinu

PRIJEDLOG Program javnih potreba u kulturi u 2018. godini

PRIJEDLOG Program javnih potreba u sportu u 2018. godini

Odluka o raspor. sredst. za red. god. financiranje političkih stranaka u OV-u OS-a za 2018. g.

Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta potrošača

Odluka o izmjenamai dopunama Odluke o općinskim porezima

Prijedlog odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite_Selnica

Prijedlog Odluke o izradi Programa zaštite divljači na području Općine Selnica