Najava 7. sjednice Općinskog vijeća

Poziv – 7. sjednica OV – 29.03.2018.

Izvršenje plana razvojnih programa 31.12.2017.

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Selnica za 2017.

Obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvrš.proračuna Općine Selnica za 2017.

Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2017. godinu

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Selnica za 2017.

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi.2017

Izvješće o programu javnih potreba u sportu za 2017. godinu

Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća načelnika- do 31.12.2017.

Izvješće općinskog načelnika – od 01.07.2016. do 31.12.2017.

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2017

Zaključak o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera 2017

Zaključak o usvajanju Izvješća o utrošenim sredstvima od zakupa poljopr. zemljišta u 2017

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju fin.izvješća DVD-a za 2017.

Odluka o držanju kućnih ljubimaca

Odluka o prodaji nekretnine – gospodarska zona- Hren

Odluka o isplati uskrsnice umirovljenicima-2018

Prijedlog Odluke o preuzimanju troškova odvoza građevnog otpada na odlagalište Mišić

Analiza davanja koncesije i procjena vrijedn. konc – Općina Selnica – dimnjačarski poslovi

Odluka o određivanju pravnih osoba- civilna zaštita Selnica