Naredba o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanju zlatne žutice vinove loze

Naredba o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanju zlatne žutice vinove loze

Župan Međimurske županije izdao je obavijest, sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanju zlatne žutice vinove loze Ministarstva poljoprivrede, o provođenju Akcijskog plana sprečavanja zlatne žutice vinove loze.

U Međimurju je 57 katastarskih općina proglašeno  demarkiranim područjem, odnosno postoje mjesta na kojima je utvrđena prisutnost štetnog organizma i zarišta zaraze.

12 najvećih žarišta bolesti su u:

Gradiščaku, Lopatincu, Sv. Martinu na Muri, Martinuševcu, Robadju, SELNICI, Štrigovi, Sv. Urbanu, Vukanovcu, Zasadbregu, Zebancu i Železnoj Gori.

Apeliramo na sve vlasnike zapuštenih vinograda da priđu uređivanju i čišćenju zapuštenih vinograda kako bi se suzbila zaraza!

Vezano uz zapuštene vinograde, skrećemo Vam pozornost na odredbe Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 20/18), kojima je propisano da je vlasnik zapuštenog vinograda dužan vinograd privesti poljoprivrednoj proizvodnji, a ukoliko nema proizvodnje grožđa, redovito ga obrađivati i održavati. U slučaju da vlasnik vinograda nije poznat, nedostupan ili nepoznatog boravišta, općina je dužna dostaviti Ministarstvu poljoprivredu podatke o takvom zemljištu. Nakon toga Ministarstvo daje suglasnost općini da takvo zemljište može dati u zakup.

U privitku prilažemo županovu obavijest te link na gore navedenu Naredbu:

Obavijest Župana – suzbijanje zlatne žutice vinove loze

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_48_919.html