IZGRADNJA INFRASTRUKTURE U OPĆINI

IZGRADNJA INFRASTRUKTURE U OPĆINI

Obavještavaju se mještani da je Općina Selnica sklopila sa Međimurskim vodama d.o.o. Sporazum o uređenju međusobnih odnosa u financiranju i realizaciji projekta IZGRADNJE PRODUŽETKA VODOVODNE MREŽE U SELNICI-BUKOVČAK u iznosu od 104.125,00 kn i Sporazum o uređenju međusobnih odnosa u financiranju i realizaciji projekta IZGRADNJE PRODUŽETKA VODOVODNE MREŽE U BUKOVCU u iznosu od 31.875,00 kn, a Međimurje plin d.o.o. je započeo prošli tjedan s radovima na produljenju plinske mreže u ulici Selniščak u Selnici.