Obavijest o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Bukovčak i o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selnica

Obavijest o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Bukovčak i o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selnica

Poštovani,

obavještavamo Vas da Općina Selnica započinje postupak izrade I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja “Bukovčak” u Selnici (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 10/07) i postupak izrade II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selnica (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 10/07 i 9/14).