Obavijest o otvaranju ginekološke ordinacije u Murskom Središću

Obavijest o otvaranju ginekološke ordinacije u Murskom Središću

U nastavku se nalazi Obavijest o otvaranju ginekološke ordinacije u Murskom Središću.

Zainteresirane mogu ispuniti izjave o izboru/promjeni izabranog doktora u uredu Općine Selnica, Jelačićev trg 4, 40314 Selnica.

MEMO – GINEKOLOŠKA MS 1

MEMO – GINEKOLOŠKA MS 2