Obavijest o početku postupka za priključenje na javni sustav odvodnje

Poštovani građani Općine Selnica!

 

Obavještavamo Vas da će Međimurske vode d.o.o. Čakovec kao nositelj investicije Aglomeracija Mursko Središće i kao isporučitelj vodnih usluga za područje Općine Selnica, započeti postupak za priključenje objekata na javni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u Vašoj općini, u skladu s Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine na području Općine Selnica.

 

Od srijede 20.02.2019. godine u naselju Selnica i to u ulicama: Braće Radića, Bukovčak, Čakovečka, Črna mlaka, Dr. Vinka Žganca, Frankopanska, Poljska, Gospodarska, Starčevićeva, Školska, Zebanska, ulica Zrinskih i Jelačićev trg, predstavnici Međimurskih voda d.o.o. će obilaskom svakog domaćinstva i uz Vašu suradnju prikupljati potrebne podatke i vršiti izradu skice budućeg priključka za vaš objekat, a za potrebe sklapanja ugovora o priključenju na sustav javne odvodnje i korištenju usluga javne odvodnje i pročišćavanja.

 

Kada sa predstavnikom Međimurskih voda dogovorite položaj budućeg priključka na javni sustav odvodnje i dostavite potrebne podatke (kopiju katastarskog plana i kopiju građevinske dozvole (ili izvatka iz gruntovnice) za nekretninu, a za određene korisnike gdje postoje usklađeni podaci iz katastra i gruntovnice, Međimurske vode d.o.o. su već pribavile potrebnu dokumentaciju), pozivamo Vas na sklapanje ugovora o priključenju na javnu odvodnju,

 

dana 29.03. 2019. (petak) u terminu od 11,00-17,00 sati

u Selnici – u zgradi Općine Selnica u Vijećnici, Jelačićev trg 4

 

Za sklapanje ugovora potrebna je osobna iskaznica i OIB vlasnika nekretnine odnosno budućeg korisnika javne kanalizacije.

 

S poštovanjem,

Vaše MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec