Obavijest o sukobu interesa

Obavijest o sukobu interesa

Temeljem Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13 i 143/14) obavještavamo Vas da općinski načelnik Općine Selnica, Ervin Vičević i njegove povezane osobe – otac, supruga, kćer i sin (majku, braću, sestre, posvojitelje i posvojenike nema), nisu u sukobu interesa niti s jednim gospodarskim subjektom sukladno članku 13. navedenog Zakona.

OVLAŠTENI PREDSTAVNIK
JAVNE NABAVE

Radovan Zadravec, dipl. ing., v.r. 19.05.2014.