Odluka o dodjeli sredstava – cesta u Bukovcu

Odluka o dodjeli sredstava – cesta u Bukovcu

Točno 2 godine od predaje prijave na natječaj za Mjeru 07, Podmjeru 7.2., operaciju 7.2.2. “Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta” konačno je stigla i Odluka o dodjeli sredstava kojom se Općini Selnica iz Europskog fonda dodjeljuje iznos od 1.904.910,94 kn za ulaganje u građenje nerazvrstane ceste u Bukovcu.

Radovi se planiraju započeti sljedeći tjedan, točnije 04. prosinca 2018., a izvođač radova je Tegra d.o.o. koja je nakon provedene javne nabave odabrana kao ekonomski najpovoljniji ponuditelj.

Radovi moraju biti gotovi u roku od 150 radnih dana također sukladno jednom od kriterija ekonomski najpovoljnije ponude.

Ujedno se mole mještani da uz navedenu cestu počiste visoko raslinje, obrežu granje i sruše stabla kako bi se radovi mogli nesmetano odvijati.

Odluka o dodjeli sredstava_722_ Opcina Selnica