Odluka o načinu izdavanja propusnica

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« br. 82/15, 118/18 i 31/20), Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj od 23. ožujka 2020. godine i Uputi o načinu izdavanja propusnica na temelju okolnosti iz točke II. Odluke o zabrani napuštanja mjesta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj (NN, broj 35/20), načelnik Stožera civilne zaštite Općine Selnica, 23. ožujka 2020. godine donosi

ODLUKU

O NAČINU IZDAVANJA PROPUSNICA NA PODRUČJU OPĆINE SELNICA

I.

S obzirom da na pojedinim područjima postoji znatno povećani rizik od prijenosa bolesti COVID-19, a kako bi se smanjila mogućnost daljnjeg širenja bolesti zabranjuje se napuštanje područja Općine Selnica.

II.

Stožer civilne zaštite Općine Selnica izdaje propusnice na temelju okolnosti iz točke II. Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj od 23. ožujka 2020., stavka 1., podtočke e):

– iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština.

III.

Zahtjev za propusnice predaje se na e-mail: propusnice.selnica@gmail.com ili putem telefona: 040 861 344.

U zahtjevu je potrebno navesti: ime, prezime, adresu, OIB, datum rođenja podnositelja zahtjeva, datum i vrijeme napuštanja mjesta prebivališta, razlog napuštanja mjesta prebivališta te mjesto u koje se odlazi.

Ukoliko se radi o izdavanju propusnice za pružanje skrbi za člana obitelji, uz podatke iz stavka 2. ovog članka, potrebno je dostaviti i ime i prezime, datum rođenja, OIB, adresu osobe kojoj je potrebna skrb.

IV.

       Propusnice se izdaju  maksimalno restriktivno u doista nužnim slučajevima.

Propusnice se ne izdaju osobama koje su u samoizolaciji te starijim od 65 godina.

Propusnice za kupnju osnovnih namirnica i potrepština, te lijekova kojih nema na području Općine Selnica izdaju se jedanput u 15 dana.

Propusnice za pružanje skrbi djeci ili starijim osobama izdaju se do obustave Mjera Nacionalnog stožera civilne zaštite.

 

V.

Stožer civilne zaštite Općine Selnica i Policijska uprava međimurska osiguravaju provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na internet stranicama Općine Selnica i u „Službenom glasniku Međimurske Županije“

 

 

Načelnik Stožera civilne zaštite
Općine Selnica

Franjo Kutnjak, v.r.

KLASA: 810-05/20-01/01

URBROJ: 2109-15-20-01

Selnica, 23. ožujka 2020.

 

Odluka o načinu izdavanja propusnica