Odluke sa 12. sjednice OV-a, 27.3.2015.

Odluke sa 12. sjednice OV-a, 27.3.2015.

U nastavku možete pogledati Odluke sa 12. sjednice Općinskog vijeća, održane 27.3.2015. godine:
ZAPISNIK SA 12. SJEDNICE OV-a, 27.3.2015

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Selnica za 2014. godinu

Odluka o raspodjeli rezultata za 2014. godinu

Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći rod. za rođ. prvog, drugog, trećeg i svakog sljedećeg djeteta

Odluka o kupnji nekretnina

Odluka o raspor. sredst. za red. god. financiranje polit. stranaka u OV-u OS-a

Odluka o nerazvrstanim cestama

Odluka o utvđivanju nerazvrstanih cesta

odluka o iii.izmj.i dopunama odluke o plaći i dr.mat.pravima načelnika i zamjenika nač.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja kom.infrastrukture za 2014.

Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi u 2014. godini

Izvjesce o izvrsenju Programa javnih potreba u sportu Opcine Selnica za 2014. godinu

Izvjesce o izvrsenju Programa javnih potreba u socijalnoj zastiti Opcine Selnica za 2014. godinu

Zaključak o prihvaćanju Plana gospodarenja otpadom Općine Selnica za 2014.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća općinskog načelnika OS-a od 1.7.2014. do 31.12.2014.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju imovine i obveza Općine Selnica 31.12.2014.

Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Selnica

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje javne rasvjete na području općine Selnica