Odluke sa 9. sjednice Općinskog vijeća, održane 25.7.2014.